Chile 1 / Mérkőzések

x
1. forduló1X2 
2022.02.08. 00:30Vége4 - 0 (1 - 0) 2.453.223.10odds2 tippH2H
2022.02.07. 22:00Vége1 - 2 (1 - 0) 2.623.402.87odds1 tippH2H
2022.02.07. 00:30Vége2 - 0 (0 - 0) 1.703.685.50odds1 tippH2H
2022.02.06. 22:00Vége2 - 4 (0 - 1) 2.603.502.80odds1 tippH2H
2022.02.06. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.503.402.87oddsH2H
2022.02.06. 00:30Vége2 - 3 (2 - 1) 3.103.402.40oddsH2H
2022.02.05. 22:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.873.562.55oddsH2H
2022.02.05. 00:00Vége3 - 0 (3 - 0) 1.985.1010.00oddsH2H